Άρθρα

Back to school: Όρια και την αυτοπειθαρχία από μικρή ηλικία

Θέτοντας τα όρια και την αυτοπειθαρχία από μικρή ηλικία με ένα νέο γραφείο: Το πολυμορφικό παγκάκι Natood

Για τη μέθοδο «Μοντεσσόρι στο σπίτι», γράφει η μοντεσσοριανή παιδαγωγός Ζήγκου Γεωργία*

Η εποχή της επιστροφής στο σχολείο είναι μια σημαντική περίοδος για τα μικρά παιδιά καθώς ξεκινούν το ταξίδι της εξερεύνησης στη γνώση. Είτε το παιδί πάει πρώτη φορά σχολείο είτε διανύει την 2η ή την 3η σχολική του χρονιά, πολλοί γονείς αναρωτιούνται πώς θα θέσουν τα όρια για την μετέπειτα σχολική του πορεία, που θα χρειαστεί να κάθεται σε ένα γραφείο αρκετές ώρες για να κάνει τις σχολικές του εργασίες. Η εισαγωγή ενός νέου γραφείου στο σπίτι από την προσχολική ηλικία μπορεί να προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία να ενσταλάξετε τις αξίες των ορίων και της αυτοπειθαρχίας. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τη σημασία του καθορισμού ορίων και της προώθησης της αυτοπειθαρχίας στο σπίτι, εστιάζοντας συγκεκριμένα στην εισαγωγή ενός νέου γραφείου που είναι κατάλληλο για τις αναπτυξιακές ανάγκες της προσχολικής ηλικίας όπως είναι το Πολυμορφικό Παγκάκι – Γραφείο Με Αποθηκευτικό Χώρο Natood.

Η Μοντεσσοριανή προσέγγιση στα όρια και στην αυτοπειθαρχία

Η εκπαίδευση Montessori δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία, την αυτορρύθμιση και τον σεβασμό των ατομικών διαφορών. Ο καθορισμός ορίων είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και δομημένου περιβάλλοντος όπου τα παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν. Ομοίως, η καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας ενδυναμώνει τα παιδιά να κάνουν επιλογές, να εστιάζουν την προσοχή τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους εξυπηρετούν καλά σε όλη τους τη ζωή. Τα όρια είναι αυτά που θα αφομοιωθούν από το παιδί πριν τα 6 χρόνια και θα γίνουν κτήμα του ως μια κανονικότητα. Η αυτοπειθαρχία είναι αυτή που θα τα κάνει να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτά τα όρια.

Παρουσίαση του νέου γραφείου

Η εισαγωγή ενός νέου γραφείου, πριν τα 6 έτη, όπως το Πολυμορφικό Παγκάκι – Γραφείο Με Αποθηκευτικό Χώρο Natood μπορεί να είναι μια κομβική στιγμή στο σχολικό ταξίδι ενός μικρού παιδιού. Το παιδί σε αυτό θα μπορεί να κάνει τις πρώτες του εργασίες, να συγκεντρώνεται και να αφομοιώνει σιγά σιγά τον τρόπο που θα κάθεται μελλοντικά να διαβάζει περισσότερες ώρες σε ένα γραφείο. Ο αφομοιωτικός νους θα έχει δουλέψει καλά για να κάνει κανονικότητα τον τρόπο που κάθεται κάποιος να κάνει τις εργασίες του. Έπειτα, το να καθίσει να κάνει τα σχολικά του καθήκοντα θα είναι μέρος της κανονικότητας και δεν θα χρειάζεται επιπλέον χρόνος προσαρμογής.

Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το Πολυμορφικό Παγκάκι – Γραφείο Με Αποθηκευτικό Χώρο Natood:

Προετοιμασία: Χρησιμοποιήστε ιστορίες, συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων για να βοηθήσετε το παιδί να κατανοήσει τον σκοπό του γραφείου και τη σημασία του στο μαθησιακό του ταξίδι.

Αυτονομία: Το πολυμορφικό παγκάκι natood προσφέρει στο παιδί μέγιστη αυτονομία, καθώς με μία κίνηση μπορεί μόνο του από παγκάκι να το μετατρέψει σε γραφείο. Αυτό όχι μόνο πυροδοτεί την αίσθηση της ανεξαρτησίας, αλλά ενθαρρύνει επίσης τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων.

Επίδειξη: Δείξτε στο παιδί πώς να χρησιμοποιεί σωστά το γραφείο. Δείξτε πώς μπορεί να επιλέγει δραστηριότητες στον αποθηκευτικό χώρο που διαθέτει στο κάτω μέρος και πώς να τις αποθηκεύει για να διατηρεί την τάξη. Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα και οδηγίες βήμα προς βήμα για να το κάνετε κατανοητό.

Συνέπεια: Η συνέπεια είναι το κλειδί στην εκπαίδευση. Καθιερώστε σταθερές ρουτίνες για τη χρήση του γραφείου, όπως ορίζοντας συγκεκριμένες ώρες για εστιασμένες δραστηριότητες. Η συνέπεια βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τα όρια και τις προσδοκίες που σχετίζονται με το γραφείο.

Διατήρηση ορίων και αυτοπειθαρχία καθόλη την προσχολική ηλικία

Ο καθορισμός ορίων έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν και να ενεργήσουν ελεύθερα με σεβασμό στον ίδιο τον εαυτό τους, στον χώρο και στις δραστηριότητες των άλλων. Διδάξτε στο παιδί ότι το γραφείο είναι ο προσωπικός του χώρος. Συζητήστε πώς μπορεί να κρατήσει τα υλικά του στην περιοχή του γραφείου για να αποφύγει την καταπάτηση του χώρου των άλλων. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πριν την εισαγωγή του παιδιού στη δημοτική εκπαίδευση και έτσι όταν πάει πρώτη δημοτικού, όλα τα προηγούμενα θα έχουν κατακτηθεί και θα μπορείτε να δώσετε την κατάλληλη έμφαση που απαιτείται στο μαθησιακό κομμάτι.

Η αυτοπειθαρχία καλλιεργείται μέσα από δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση, υπομονή και αυτοέλεγχο. Η αρχή Montessori της «ελευθερίας εντός ορίων» επιτρέπει στα παιδιά να επιλέγουν τις δραστηριότητές τους, τηρώντας τις καθιερωμένες οδηγίες. Ενθαρρύνετέ τα να επιλέξουν εργασίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους οι οποίες θα έχουν καθορισμένα βήματα. Η ενασχόληση με δραστηριότητες στο γραφείο προάγει φυσικά τη συγκέντρωση. Αποφύγετε να διακόπτετε ένα παιδί σε τέτοιες στιγμές, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο, για να το βοηθήσετε να αναπτύξει βαθιά εστίαση. Αυτό διατηρήστε το καθόλη την προσχολική ηλικία και κατά τη δημοτική εκπαίδευση θα έχετε ήδη δημιουργήσει σωστά θεμέλια για την αυτοπειθαρχία που απαιτείται.

Το γραφείο παρέχει την ευκαιρία να μάθετε οργάνωση και καθαριότητα. Καθοδηγήστε το παιδί στην τακτοποίηση των υλικών του μετά τη χρήση, ενισχύοντας την έννοια της τάξης. Η τάξη θα βοηθήσει το παιδί να αφομοιώσει τα όρια και να αυτοπειθαρχήσει σε αυτά καθώς δεν θα έχει περιττούς αντιπερισπασμούς.

Μην ξεχάσετε! Παρατηρήστε τις προτιμήσεις και τις τάσεις του παιδιού στο γραφείο. Αυτή η εικόνα μπορεί να σας καθοδηγήσει στην προσαρμογή δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

Η εποχή της επιστροφής στο σχολείο είναι μια εποχή κατάλληλη για την καλλιέργεια των ορίων και της αυτοπειθαρχίας. Η εισαγωγή ενός νέου γραφείου παρέχει ένα απτό εστιακό σημείο για την ενστάλαξη αυτών των αξιών. Προσεγγίζοντας το γραφείο ως χώρο αυτονομίας, εξερεύνησης και υπεύθυνης λήψης αποφάσεων, μπορούμε να θέσουμε μια ισχυρή βάση για το δια βίου ταξίδι του παιδιού στη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη.

Καλή σχολική χρονιά!

 

Ζήγκου Γεωργία
Montessori assistant to Infancy 0-3, AMI
Montessori assistant teacher 3-6, AMI
Msc “Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση”, ΕΚΠΑ
Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

Email: zigougwgw@hotmail.com

Founder: montessoraki
Instagram: montessoraki_

*H Γεωργία είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της πάνω στις “Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση”. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση ως δασκάλα. Είναι μητέρα δύο κοριτσιών και πριν λίγα χρόνια άρχισε να αναζητάει γι’ αυτές ένα διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης από αυτό που υπηρετούσε τόσα χρόνια. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως βοηθός μοντεσσοριανού παιδαγωγού για τις ηλικίες 3-6(ΑΜΙ) και συνέχισε την εκπαίδευσή της με έναν μεγάλο κύκλο σπουδών ως παιδαγωγός βρεφικής ηλικίας 0-3(ΑΜΙ). Το τελευταίο διάστημα ανέπτυξε την κοινότητα “montessoraki” που απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ανακαλύψουν το μυστικό της παιδικής ηλικίας. Με αυτή την κοινότητας εκπαιδεύει γονείς που θέλουν να εφαρμόσουν τη μοντεσσοριανή προσέγγιση στο σπίτι μέσω online ομαδικών ή ατομικών συναντήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την online μοντεσσοριανή εκπαίδευση στο σπίτι πατήστε εδώ.